O.G. aan Zee

Ondersteuning bij styling & verhuur van vakantie-appartementen

Goed om te weten!

Meer rendement ondanks de kosten van het uitbesteden; Met shortstay/ vakantieverhuur is er een veel hoger verhuurrendement te behalen, echter gelden hiervoor andere regels dan voor langdurige verhuur. Voor de belastingdienst is vakantieverhuur al snel “meer dan normaal vermogensbeheer” maar door het beheer uit te besteden voorkom je dat.

In de meeste gevallen worden de inkomsten, gewonnen uit onroerend goed, belast in
box 3. Dat houdt in dat er geen inkomstenbelasting op wordt ingehouden, tenzij er overwaarde is, of hypotheek gedeeltelijk, of geheel is afgelost, dan valt het onder “sparen en beleggen” en gaat men uit van een fictief rendement van 4% (van de totale bezittingen), in dit geval over de waarde van het pand. Over deze 4% zal de Belastingdienst 30% in rekening brengen, dat komt neer op 1,2% van het vermogen. Hiervoor geldt ook de heffingsvrije vermogen van € 60.000,- (2 pers.)

Het is dus ook voor mensen die de hypotheek, van hun eigen huis of investeringspand, hebben afgelost hartstikke gunstig om aan vakantieverhuur te doen. Men wordt sowieso belast, dus dan is het gunstiger een hoger rendement genereren, want stel je blijft met je extra inkomsten onder die 1,2 %, dan houdt dan in dat het ten kosten gaat van je spaargeld.

Bij “meer dan normaal vermogens beheer” worden de inkomsten, ondanks dat deze uit onroerend goed voortkomen, belast in box 1. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijv. doordat iemand zelf de meeste werkzaamheden verricht, of er een dagtaak aan heeft. Dus wanneer men het uitbesteedt voorkomt men belast te worden in Box 1 en heeft men, ondanks de kosten van het uitbesteden toch meer rendement.

Wat ook belangrijk is om te weten is dat wanneer je met de inkomsten van je pand binnen Box 1 valt, je jaarlijks ook op je pand moet afschrijven en daardoor bij verkoop de overwaarde zal gezien worden als inkomen en dus voor 52% belast zal worden. Bij verhuur in Box 3 heb je dat niet, want je betaald immers je vermogensrendementsheffing al.